Tổng tham mưu trưởng các LLVT Ukraina dự định sẽ thăm Mỹ vào tháng 10 để tham gia vào Hội nghị an ninh. TTX Interfax Ukraina dẫ lời ông Muzhenko đưa tin. >>Интерфакс-Украина.

Theo lời ông, dự định sẽ có cuộc gặp gỡ với người đứng đầu  Ủy ban liên hợp các giám đốc tham mưu và một số những cuộc gặp gỡ khác.

“Đồng thời tôi sẽ tham gia vào  Hội nghị an ninh của các nước NATO và các cộng sự, trong đó kể cả sẽ xem xét vấn đề phản ứng đối với các nguy cơ khủng bố”, – ông Muhenko cho biết thêm.

Tổng tham mưu trưởng nói rằng người ta sẽ cho ông biết Trumg tâm liên hợp chỉ huy các binh chủng hoạt động như thế nào và xem một số căn cứ quân sự của Mỹ.

Ngoài ra, chưa biết sẽ nói chuyện về cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina hay không.

Như đã thông báo, trong ngân sách quốc phòng năm 2018 viện trợ quân sự Mỹ cho Ukraina được phép có cả vũ khí sát thương.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề