Tổng giám mục Belarus nói Khi các Nhà thờ ở Belarus đã có thì chưa có nhà thờ ở Moskva, thành thử sau khi Ukraina nhận được Tomos và trở thành Nhà thờ độc lập tự chủ toàn Ukraina thì Belarus cũng sẽ xin cấp sắc thánh (Tomos) như thế.

Người đứng đầu Nhà thờ Belarus gọi Nhà thờ Ukraina là ruột thịt, nhấn mạnh rằng Nhà thờ Belarus bắt đầu từ nhà thờ mẹ ở Kyiv, về sau đã bị Nhà thờ Moskva tiêu diệt.

Tổng giám mục Nhà thờ Belarus Sniatoslav Login ủng hộ quyết định của Đức cha ở Konstantinopol cấp cho Nhà thờ chính thống giáo Ukraina sắc thánh Nhà thờ độc lập và tự chủ chính thống giáo toàn Ukraina.

“Mục đích của chúng ta là cũng hợp pháp hóa chế độ chính thức là Nhà thờ tự chủ toàn xứ Belarus… Thế kỷ trước Nhà thờ chúng ta đã làm những bước đi thực tế để được thừa nhận và cấp sắc thánh Nhà thờ có chủ quyền độc lập”, – Tống giám mục Sviatoslav Login nhấn mạnh. Cha Login cũng cho rằng Nhà thờ Ukraina là ruột thịt bởi vì Nhà thờ ở Belarus bắt đầu từ nhà thờ mẹ Kyiv (Metropolia) nhưng bị Nhà thờ Moskva tiêu diệt.

“Chúng ta cần phải vái lạy sao cho chính thống giáo Belarus sống được cũng như nhà nước Belarus. Không có Nhà thờ độc lập thì theo thời gian chúng ta sẽ đánh mất nhà nước”, – Tổng giám mục Login đánh giá.

Theo lời của tổng giám mục thì Nhà thờ Belarus có trước Nhà thờ Moskva, có tuổi lớn hơn.

“Ban đầu là làm Lễ thánh cho Kyiv, Polotsk. Chúng ta cũng có nhà thờ, tuy nhiên về sau xuất hiện Nhà thờ Moskva và nhà thờ của ta bị tiêu diệt, biến nhà thờ mẹ Kyiv-Litva bị lệ thuộc”, – Login lưu ý.

Lưu ý rằng, sau khi những nỗ lực ngăn chặn cấp sắc thánh cho Nhà thờ Kyiv và toàn Ukraina thì cha Kirill (Gundayev) tuyên bố cắt đtứ mọi quan hệ với Konstantinopol và đe dọa sẽ phá sự kiện trao Tomos cho Nhà thờ Kyiv và toàn Ukraina.

Đại diện Đức cha toàn thế giới ở Konstantinopol tuyên bố rằng Nhà thờ Moskva và toành Nga chưa bao giờ được cấp Tomos của Konstantinopol. Giám mục của đức cha toàn cầu ở Konstantinopol  lưu ý rằng tất cả các Nhà thờ chính thống giáo hiện đại đều nhận Tomos của Konstantinopol. Nhà thờ xứ Moskva được tuyên ngôn vào năm 1448 nhưng không có Tomos. Họ tự tuyên là nhà thờ chính thống giáo, nhưng không xin cấp Tomos của Konstantinopol.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề