Tòa pháp hiến của Moldova tạm thời đình chỉ quyền hạn của tổng thống Moldova Igor Dodon. Quyết định này được nhóm đại biểu nhân dân liên minh cầm quyền khuyến nghị, TTX “Интерфакс” đưa tin.

Quyết định này được đưa ra do vào tuần trước tổng thống Dodon lại một lần nữa từ chối phê duyệt ứng viên 5 bộ trưởng mới cùng với 2 phó thủ tướng được thủ tướng do liên minh ở quốc hội đề xuất.

Tòa án pháp hiến đã quyết định rằng, các nghĩa vụ tổng thống tạm thời chuyển cho chủ tịch quốc hội nước này, hoặc là chuyển cho thủ tướng. Trong những ngày tới một trong số này sẽ ký sắc luật về cử các thành viên của chính phủ mới của chính phủ.

Lưu ý rằng, vào tháng 12 vừa qua các đại biểu của liên minh cầm quyền đã khuyến nghị tòa pháp hiến và yêu cầu “nêu ra và giải thích những hoàn cảnh mà trong đó chủ tịch quốc hội hoặc là thủ tướng có thể thực hiện tạm thời quyền hạn của tổng thống“.

Các đại biểu lấy lý do tuyên bố của mình rằng tổng thống Dodon lại lần nữa từ chối các ứng viên mà thủ tướng Pavlo Philip đề xuất 7 người ứng viên thành viên của chính phủ để thay thế những bộ trưởng đã bị ông Dodon cách chức vụ trước đó. Đồng thời Dodon đã hai lần không chịu phê duyệt các ứng viên mới do thủ tướng đề xuất.

Lưu ý rằng, tổng thống Moldova là một chính trị gia thân Nga, trong khi liên minh đã số ở quốc hội và thủ tướng nước này lại đi theo hướng hội nhập Châu Âu. Moldova đã trên đà cải cách thể chế và cũng đã nhận được chế độ phi thị thực với Liên minh Châu Âu, cùng dịp với Gruzia.

nguồn: Lb.ua

PS/Comment: Thẩm quyền của Tòa pháp hiến ở các nước dân chủ là cắt nghĩa tính hợp hiến của các hành động, các hòan cảnh và tình huống hành pháp, giải thích các điều khoản, chế định và các khái niệm, các quy phạm được ghi trong hiến pháp nhằm làm cho các quy phạm pháp hiến được hiểu một các thống nhất trên cả nước. Khi có một hành động hành pháp, tư pháp có thể trái với hiến pháp  các công dân có thể khuyến nghị tòa pháp hiến giải thích, cắt nghĩa và đưa ra phán quyết để tháo gỡ những mắc mớ trong thực tiễn hành pháp và tư pháp.

»Cùng chủ đề