Trong năm 2017 sẽ chi 2,5 tỉ Hrivnia để sửa chữa 12 hạng mục cầu-đường giao thông trên phần lãnh thổ Donbass mà Kyiv đang kiểm sóat. Chủ tịch quân quản UBHC tỉnh Donetsk Zhebrivskiy thông báo trên Fb. >>сообщил

Theo lời tỉnh trưởng một số hạng mục cầu đường thực tế đã hoàn thành và giao nộp vào Ngày độc lập của Ukraina. “Cầu-đường ở thị trấn Bahmut sẽ được giao nộp vào ngày 23 tháng 8, còn cầu ở thôn Soledar sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 9 năm nay”, – ông Zhebrivskiy cho biết.

Hình ảnh đường bị chiến tranh tàn phá… >>

“Để so sánh: trước chiến tranh trên toàn lãnh thổ tỉnh Donetsk trong cả một năm chỉ sửa chữa tối đa 2-3 hạng mục. Tôi hoàn toàn hài long về chất lượng của các đội thầu những người sẵn sàng bảo đảm chất lượng các hạng mục trong vòng 25 năm”, – chủ tịch UBHC tỉnh nói.

Theo lời ông Zhebrivskiy, có cả vấn đề trong cung cấp vốn. Ở đâu có vốn của đạ phương thì chẳng có vấn đề nào, còn nơi sử dụng vốn trung ương có vấn đề chậm trễ. Chúng tôi thảo luận với tổng thống và ông ấy sẽ triệu tập các lãnh đạo ở miền đông lại để giải quyết”, – ông Zhebrivskiy lưu ý.

Theo lời ông, từ giờ tới cuối năm tỉnh có thể đưa vào sửa chữa đường khoảng 1 tỉ Hrivnia, kỳ vọng vào năm tới 2,5 tỉ nữa sẽ được sử dụng vào mục đích sửa chữa các hạng mục hạ tầng cơ sở.

Ngoài ra, theo ông Zhebrivskiy, cũng còn có nhiều điều cần lưu ý cho các nhà thầu về tiến độ cũng như chất lượng. “Riêng về chất lượng các nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm cả về vật chất theo hợp đồng với UBHC”, – ông nói.

Chủ tịch Zhebrivskiy với công nhân trên công trường >>

Trong năm 2017 sẽ xây dựng lại 12 hạng mục cầu-đường ở tỉnh Donetsk… >>

Cầu ở tp Seversk được xây dựng mới sau khi bị chiến binh phá hủy hoàn toàn >>

Nguồn: Pravda