Hiện các cộng đồng xã hội dân sự ở tỉnh này đang thảo luận đổi tên tỉnh, tuy nhiên đa số muốn gọi tên quê hương mình là tỉnh “Sicheslavska” (Tạm hiểu nghĩa là “Nôi cô dắc vinh quang”).

Tên cũ “Dnipropetrovska” thuộc diện phải đổi theo dự luật phi cộng sản hóa, tuy nhiên tới thời điểm chưa đổi được là do tên này đã được ghi vào Hiến Pháp. Chỉ khi sửa đổi Hiến pháp mới có thể đổi tên các tỉnh.

Theo nhiều ý kiến chuyên gia tỉnh Dnipropetrovska (tên trước đó là Ekaterinovska) từng là cái nôi cô dắc, trong lịch sử có tới 7 nôi cô dắc trên địa bàn tỉnh được di trú từ tỉnh Zaporizhzhya, đảo Hortutsa là nôi chính của dân cô dắc.

Theo nhà sử học và địa phương học Nhikolai Chaban, cách đây gần 100 năm (2018-2019) khu vực này đã có tên “Sicheslav”.

Những người tham gia Hội thảo đã nhất trí đề xuất tên gọi mới của tỉnh là Sicheslavska.

Việc đổi tên này tuy nhiên cũng sẽ gặp nhiều khó khăn ở quốc hôi – cơ quan có thẩm quyền thay đổi Hiến pháp nhưng với số phiếu thuận không dưới 300 phiếu (2/3 tổng số ĐBND).

Nguồn: lb.ua  

»Cùng chủ đề