Ngày thứ 5, 18 tháng 1 năm 2018  Quốc hội Ukraina đã thông qua trong lần đọc thứ 2 dự luận về tái hội nhập Donbass sau khi điều chỉnh 700 điểm trong dự luật.

Dự luật số 7163 nề những điểm đặc biệt của chính sách nhà nước để bảo đảm chủ quyền nhà nước Ukraina đối với các lãnh thổ bị chiếm đóng tại tỉnh Donetsk và tonhr Lugansk. Có 280 đại biểu nhân dân ở quốc hội đã bỏ phiếu thông qua dự luật này.

Hôm thứ ba quốc hội đã từ chối nhiều điểm trong dự luật, tuy nhiên ngày thứ 5 sau khi đại biểu Ivan Vinnhik trình tài liệu về một loạt các điều chỉnh thì dự luật đã được thông qua. Tuy nhiên, cho tới giờ này văn bản chính thức chưa có trên báo chí.

Những điểm căn bản nhất của dự luật vẫn còn nguyên vẹn: lãnh thổ do cái gọi là “DPR” và “LPR” kiểm soát được gọi là “lãnh thổ tạm thời bị Nga chiếm đóng”.

Sự có mặt của quân đội Ukraina ở Donbass được xác định như là những biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia và quốc phòng, kiểm chế cuộc xâm lược của LB nga tại tỉnh Lugansk và tỉnh Donetsk.

Nhiều luật khác của Ukraina sẽ được điều chỉnh thuật ngữ thay thế từ “chiến dịch chống khủng bố”.

Lãnh đạo quân sự được huy động vào các biện pháp này được giao cho “Bộ chỉ huy tác chiến liên hợp” của Các lực lượng vũ trang Ukraina.

Đài Tự do đưa tin nói rằng trong dự luật này nước Nga được gọi là “quân xâm lược” và “quân chiếm đóng”, còn mục đích chính của tài liệu được gọi là “giải phóng các lãnh thổ và phục hồi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.

Những hành động ở Kyiv tại khu vực này được định nghĩa là “Kiềm chế và chống trả cuộc xâm lược vũ trang của LB Nga tại tỉnh Donetsk và Lugansk” trên cơ sở điều khoản 51 của Điều lệ Liên hợp quốc xác định quyền của quốc gia đối với phòng thủ.

Lãnh đạo quân sự được huy động tại khu vực này để thực hiện các biện pháp được giao cho “Bộ chỉ huy tác chiến liên minh của Các lực lượng vũ trang của Ukraina”. Đồng thời người đứng đầu nhà nước có thể quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh trên lãnh thổ Donbass mà không cần phải hỏi ý kiến quốc hội.

TTX TASS đưa tin: Dự luật tái phục hồi chủ quyền Donbass được thông qua lần 1 vào ngày 6 tháng 10 năm 2017. Trong tài liệu loại bỏ bất kỳ lời nào nói về Hiệp định Minsk. Dự luật gọi lãnh thổ “Cộng hòa nhân dân Donetsk” và “cộng hòa nhân dânLugansk” là “lãnh thổ bị chiếm đóng”, nước Nga được gọi là “quân chiếm đóng” và chính thức sử dụng khái niệm “cuộc xâm lược của Nga”. Các biện pháp tái hội nhập khu vực được dẫn tới kịch bản quân sự và áp lực chính trị-ngoại giao đối với nước Nga.

 

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề