Các nhà báo Đức trong quá trình điều tra đã phát hiện rằng thông tin mật của SMM OSCE có thể bị một trong số cán bộ của phái bộ SMM “xả” (chuyển) cho đặc vụ Nga.

Đây là tài liệu nội bộ của SMM OSCE ở Ukraina (>>СММ ОБСЕ) nhưng cơ quan tình báo Nga lại cvos chúng. Trong thông báo điều tra của báo AMD nói.  >>ARD magazine Fakt.

Oử đây muốn nói tới các báo cáo nội bộ về các sự kiện trên lãnh thổ Donbass bị chiếm đóng, đồng thời cả về các dữ liệu liên lạc của phó phái bộ đặc biệt SMM Alexander Hug.

Trong số các tài liệu có “Hồ sơ mini” của các thành viên của phái bộ, trong đó có miêu tả các tính cách của mỗi người, đam mê, tình trạng tài chính, sở thích phụ nữ, và nhiều tính cách khác.

Theo điều tra, các tài liệu có khả năng do một thành viên của phái bộ SMM OSCE đã “xả” cho điệp viên phía đặc vụ Nga.

“Chúng tôi đồng thời rất lo ngại bởi bất cứ sự vi phạm nào về an ninh đối với chúng tôi”, – phó trưởng phái bộ SMM Alexander Hug tuyên bố. Theo lời ông, các thông tin tin đồn này sẽ đước OSCE kiểm tra và sẽ có những biện pháp cần thiết. Huieenj tại theo lời ông cần đối chiếu thông tin và xuất xứ mà thiếu nó thì không thể xác nhận thông tin là thất hay giả.

Nguồn: Lb

»Cùng chủ đề