Thủ  tướng Ukraina Volodimir Groisman tuyên bố rằng một số cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật riêng biệt có liên quan tới các luồn tiền buôn lậu, và họ sẽ có tấn công do chính phủ gia tăng đấu tr4anh với các sơ đồ buôn lậu trên biên giới.

“Họ cho rằng, đây là lãnh thổ của họ. Họ ngồi vào đó với những luồng tiền rất lớn. Bây giờ tôi bóc trần các sơ đồ này cho cả nước nhìn thấy. Rõ ràng là họ sẽ “tấn công” để trả lời: làm mất thanh danh, uy hiếp, nghĩ ra nhiều trò bất kỳ. Nhưng tôi không sợ điều này, và tôi cho rằng quan điểm của tôi là ngay thẳng và cởi mở tối đa”, – thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman nói trong cuộc phỏng vấn với báo Obozrevatel.

Theo lời ông, họ muốn dựng lên một bức tranh ảo, giả dối (về chính phủ, -nd).

“Rằng tôi đấu tranh giành các luồn tiền. Vâng tôi đấu tranh giành các luồn tiền, nhưng là giành cho ngân sách nhà nước. Tôi cũng hi vọng trong các cơ cấu này dù sao cũng còn đa số những người bình thường. Tất cả họ cần đoàn kết lại xung quanh ý tưởng – phụ vụ quốc gia mình, nhân dân mình để có thể nhìn vào mắt người chiến sỹ quân đội, người thương binh và hưu trí”, – thủ tướng lưu ý.

Như đã biết, báo Obozrevatel đã nêu những thiệt hại do buôn lậu gây ra cho ngân sách.

»Cùng chủ đề