Nâng giá khí đốt tiêu dùng lên mức thị trường tự do là một trong những yêu cầu căn bản của IMF trong chương trình hợp tác mở rộng với Ukraina.

Chính phủ Ukraina trong những năm qua đã nhiều lần nâng giá khí đốt nhưng vẫn chưa đạt được mức giá thị trường tự do.

Do có chênh lệch giá khí đốt giữa mức quy định của nhà nước và thị trường tự do là những so đồ tham nhũng thông qua chênh lệch giá không được ngăn chặn triệt để. Nhiều quan chức Ukraina vẫn tiếp tục làm giàu trên các “sơ đồ”.

Trong khi đó tình hình thực tế ở Ukraina là nếu nâng giá khí đốt tới mức thị trường thì người dân lại không chịu nổi và có thể bùng nổ phong trào chống đối.

Theo dữ liệu của hãng thông tấn, thủ tướng Groisman đề xuất chuyển tiền bù giá và nâng giá khí đốt lên chuẩn giá thị trường tự do cnguwowif tiêu dùng thông thường. Hiện chính phủ đang chờ đợi phản ứng của IMF.

Nguồn tin của hãng cho biết Ukraina vừa tròn một năm trong quá trình thương lượng khó khăn với IMF, và vì thế không nhận được khoản chuyển ngân nào từ tổ chức tín dụng này trong năm qua. Hiện tại Quỹ dự trữ ngoại hối của NBU lần đầu tiên sau một năm qua đã tụt xuống dưới mức 18 tỉ đô la.

Trong khi đó IMF vẫn tiếp tục đòi nâng giá khí đốt lên 30-60% giá hiện tại. Mức nâng giá này theo chính phủ Ukraina không có cơ sở và khó chấp nhận do người tiêu dùng sẽ xuống đường phản đối.

IMF đã 7 lần đề xuất thay đổi công thức tính giá khí đốt trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc: xúc tiến sự phất triển hình thành giá thị trường tự do nhằm ngăn chặn các sơ đồ tham nhũng thông qua giá bao cấp..

gordonua

»Cùng chủ đề