Cựu ứng viên tổng thống, thủ lĩnh phái Batkivschina Yulia Tymoshenko cho rằng, “quốc hội không có quyền tồn tại”, nếu như không ủng hộ các sáng kiến của tổng thống Zelenskiy.

bà Tymoshenko tuyên bố ở quốc hội rằng, các ĐBND cần phải ủng hộ các sáng kiến của tổng thống Volodimir Zelenskiy hoặc là cần phải giải tán quốc hội khóa hiện nay. Bà Tymoshenko nói khi phát biểu trước quốc hội.

Theo lời bà Tymioshenko 73% cử tri chờ đợi những sự thay đổi ở trong nước và quốc hội thay đổi càng nhanh thì càng tốt.

“nếu cứ làm việc như cũ thì 73% cử tri này sẽ quyết định giải tán quốc hội và bầu cử trước thời hạn”, – bà Tymoshenko nói.

“Hoặc là quốc hội này trở thành một bộ phận của sự đổi thay, hay là nó không có quyền tồn tại”, – bà Tymoshenko kết luận.

Ngày hôm nay, trong lễ đăng quang tổng thống ông Zelenskiy đã tuyên bố giải tán quốc hội và cho 2 tháng để quốc hội thông qua một số dự luật cần thiết. Tổng thống Zelenskiy cũng đề nghị chính phủ từ chức, đề nghị bộ trưởng quốc phòng, giám đốc SBU và trưởng công tố tối cao từ chức.

Nguồn: Lb.ua

PS/Comment: Tất nhiên rồi, với 73% thì ông Zelenskiy là Nhân Dân ! Thành ra nếu theo thuyết “Gió chiều nào che chiều ấy” thì phải ủng hộ ông Zelenskiy và đảng của ông ta…. Mục tiêu chính không phải ở đó… Khi một cuộc bầu cử quốc hội diễn ra thì theo đà này Đảng Người Hầu của nhân dân sẽ nhận được một số lớn ĐBND ở quốc hội và sẽ có một Liên minh đa số mới trong quốc hội. Hiển nhiên Liên minh đa số đó thuộc về Tổng thống thì sẽ có được nhiều quyền lợi hơn – sẽ có đại diện giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong cơ quan chính quyền cấp cao… Đó là lợi thế mà bà Tymoshenko không thể bỏ qua sau thất sủng trong tranh cử tổng thống vừa qua.

»Cùng chủ đề