Kính gửi: – Các Hội, Đoàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina

                        – Các Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ tại Ukraina

                        – Toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraina và Mondova thông báo tới các Hội Người Việt Nam và toàn thể bà con người Việt toàn Ukraina, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Ukraina về việc Đại sứ quán tổ chức mở sổ tang và lễ viếng đ/c Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong 03 ngày, từ ngày 24/9/2018 đến ngày 26/9/2018. Cụ thể như sau:

Địa điểm: Hội trường Đại sứ quán, Tovarna 51A, Kiev.

Thời gian viếng:

Ngày 24/9 và 25/9:  

– Buổi sáng:  từ 10h – 12h

– Buổi chiều: từ 14h – 16h

Ngày 26/9

– Từ 10h00 -14h00

Trang phục: Nam: complet đen; nữ: trang phục công sở màu đen.

Đại sứ quán tổ chức đón tiếp tổ chức, cá nhân vào viếng trong thời gian trên. Các tổ chức đảng, đoàn thể liên hệ ông An Vũ Bình, số điện thoại: 2845734 hoặc 0930980555.

Đại sứ quán xin trân trọng thông báo./.

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI UCRAINA

»Cùng chủ đề