Mùa hè tuyết rơi

Tháng ba vừa nhận áo phông

Tháng tư ôm vội mấy “công”dép Tầu

Vợ chồng ríu rít canh thâu

Hè này trúng quả mình giầu như chơi.

Xốn xang tính lãi tính lời.

Sáng ra tỉnh giấc trắng trời tuyết sa.

Trời ơi, trời đã hại ta.

Tiền công vừa xuống cả năm mất rồi.

Nghĩ gì mà nghĩ ông ơi.

Tôi đang nẫu hết cả người ra đây.

Ngồi nghe vợ nghiến vợ đay.

Thôi thì công nọ việc này,tại ông.

Tôi thì đã bão rằng không.

Nghe Tầu ngon ngọt rồi ông ôm vào.

Đã bão phải đánh Thể Thao.

Mặt hàng tứ vụ ông nào có nghe!

Ngửa mình nốc cạn mấy be.

Nào ai biết được – mùa hè tuyết rơi.

Xin em đừng có nhiều lời.

Tạnh mưa, hết tuyết là đời lên hương.

Mùa đông trở về Odessa giữa mùa hè… [Photo/video]

Trọng Hữu