Theo dữ liệu của UBHC thành phố Kyiv có trên 3000 ngôi nhà chung cư ở thủ đô với 211512 căn hộ đã cũ, trong đó 90% là những ngôi nhà 5 tầng “thời  Khrusov”. Đồng nghĩa là cần phải xây dựng lại những ngôi nhà được xây dựng thời những năm 50-60.

Nói chung kế hoạch dự định thực hiện từ nay cho tới năm 2025 phải phá hủy 2,8 triệu căn hộ, làm mới quỹ xây dựng nhà ở và sửa chữa nhà cũ.

Theo thông báo của UBHC thành phố Kyiv, viêc tái thiết nhà cũ có thể bắt đầu từ khu vực nhà ở thuộc tiểu khu Desnianskiy. Theo đánh giá của các chuyên gia tất cả những tài liệu cần thiết tiến hành các công tác tương ứng đã chuẩn bị, còn tài liệu tư pháp sẽ cho phép khởi động chương trình thành công.

Theo thông báo, cư dân của các chung cư cũ sẽ được đề xuất chuyển sang những ngôi nhà mới với diện tích tương tự với cách bố trí phù hợp tiêu chuẩn hiện đại.

Nguồn: Vechirniykiev  

»Cùng chủ đề