Bang Kanzas đã thừa nhận nạn đói Golodomor năm 1932-1933 dưới thời xô-viết là nạn diệt chúng dân tộc Ukraina

Cơ quan báo chí ĐSQ Ukraina ở Hoa Kỳ thông báo. >>Фейсбуке.

“Thống đốc bang Kanzas Jeff Kolier đã ký tuyên bố năm 2018 là năm ở Kanzas tưởng nhớ các nạn nhân của bi kịch Golodomor ở Ukraina”, – trong thông báo cho biết.

Trong thông báo nói rằng đây là bang thứ 10 của Hoa Kỳ thừa nhận nạn đói ở Ukraina dưới chế độ xô viết là nạn diệt chủng. Trước đó đã có 9 bang của Hoa Kỳ thừa nhận bi kịch này là nạn diệt chủng:

Washington, Wisconsin, Illinoise, Massachusets, Michigan, New-Jersy, New-York, Oregon và Pensilvania.

Ngoài ra, quyết định tương ứng do nghị viện một loạt quốc gia cũng đã thông qua, nói riêng đó là: Canada, Australia, Gruzia, Ba Lan, Portugalia, Hungaria, Latvia, Estonia, Ecuador, Columbia, Mexico, Paraguay, Peru và Chile.

Lưu ý rằng, vào năm 2017 tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã kêu gọi quốc tế và quốc hội Hoa Kỳ thừa nhận Golodomor năm 1932-1933 là nạn diệt chủng dân tộc Ukraina.

Canada là Quốc gia đầu tiên thừa nhận Golodomor là nạn diệt chủng, vào năm 2008. Từ đó tại quốc hội nước này thường xuyên tổ chức hàng năm Lễ tưởng niệm những linh hồn đã khuất vì nạn đói nhân tạo khủng khiếp ở Ukraina vào năm 1932-1933 làm khoảng trên 7 triệu người chết đói.

Thủ tướng Canada Jastin Trudau gọi Golodomor là sự nỗ lực thất bại nhằm hủy diệt dân tộc Ukraina.

Lưu ý rằng, kể từ khi Ukraina được độc lập các tư liệu lưu trữ trong khuôn khổ bí mật nhà nước Liên Xô mới được công khai. Các nghiêu cứu về nạn đói Golodomor 1932-1933 đi tới những kết luận khác nhau về số người chết từ 6 triệu cho tới 12 triệu, đa số đánh giá được xem là khách quan nhất dựa vào thống kê dân số năm 1926 và 1938 và đưa ra con số 7 triệu người chết đói.

  

Nguồn: lb.ua

 

»Cùng chủ đề