ý kiến của bà con Làng Sen rss ý kiến của bà con Làng Sen

Sau khi có nghị quyết về 10 việc cần làm ngay để củng cố Làng Sen và nghe đại diện ban thanh tra tài chính của Làng báo cáo sơ bộ về công tác kiểm tra tài chính và những căn hộ đã được cơi nới tại tầng 10 nhà 3 của khu vực Làng Sen. Dư luận mấy hôm nay không khỏi băn khoan về tính khách quan mà đại diện ban thanh tra đã báo cáo, nếu sự thật như vây thì những phản ánh của người dân...

Nên lắng nghe những ý kiến phát biểu đầy bức xúc, nhưng xây dựng của con Làng Sen
langsen.sk

Bà con ở Làng Sen sau những vụ khám xét, gây hoang mang dao động lớn trong cộng đồng, cái mà họ lo lắng nhất là nguyên do của các vụ khám xét còn nhiều mờ ám? Nào là có người trong cộng đồng chỉ điểm, nào là có người thu bảo kê bao nhiêu năm nay không nộp, nên bây giờ bị truy thu nên đã "bán dân" để đổi lấy sự bình yên. Thông tin đó có thể đúng, có thể không và mọi người...