UBNN về NVN ở nước ngoài rss UBNN về NVN ở nước ngoài

Nhân chuyến công tác họp liên chính phủ giữa Việt Nam - Ukraina và tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ukraina, đại diện UBNN về NVN ở nước ngoài ông Đinh Văn Đông vụ trưởng- chánh văn phòng kết hợp cùng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán gặp gỡ các lãnh đạo chủ chốt và các hội đoàn người Việt toàn Ukraina. Mở đầu buổi làm việc bà Nguyễn Phương Thảo phó bí thư đảng...