Trịnh Xuân Thanh rss Trịnh Xuân Thanh

HĐXX nhận định: Các cơ quan tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của BLTTHS. Tài liệu trong hồ sơ vụ án hoàn toàn hợp pháp. HĐXX cho rằng việc sửa chữa lời khai của Trịnh Xuân Thanh đã được điều tra viên giải trình, theo đó việc sửa chữa này là theo yêu cầu của chính bị cáo Thanh. Về việc sự việc xảy ra từ năm 2010, vậy có bỏ lọt tội phạm hay không? HĐXX cho rằng ở giai...