trang trí sai rss trang trí sai
Những phản ánh của báo Người Việt Ukraina về trang trí Sorsa? Đây sự thiếu hiểu biết hay thách thức công luận

Thời nay báo chí và các phương tiện truyền thông nó có một vị trí rất quan trọng trong đời sống xã hội, việc chống tham nhũng cuả Đảng ta, đã và đang xử dụng truyền thông và báo chí như một công cụ sắc bén hiệu quả hiện nay, phần lớn các vụ việc tiêu cực, tham nhũng đều do báo chí phản ánh. Truyền thông bao gồm:  Báo chí, truyền hình, pa lô, áp phích, phông màn, khẩu hiệu trang...

Người Việt Ukraina cần thống nhất làm đúng qui định về trang trí, nhất khi treo cờ tổ quốc ảnh bác Hồ

Cộng đồng người Việt ở Ukraina hình thành cộng đồng lớn có từ gần 30 năm nay, mọi phong trào đã được hoạt động tích cực và đúng hướng, tuy nhiên về tổng thể còn nhiều những thiếu sót, hay còn gọi là các tiểu tiết khi trang trí có hình ảnh bác Hồ và cờ tổ quốc. Báo người Việt Ukraina xin giới thiệu một số hình ảnh trang trí không đúng và một số hình ảnh trang trí đúng để...