thủ tục cấp thể định cư rss thủ tục cấp thể định cư

Sau khi đăng các bài liên quan thẻ định cư, nhiều người đã hỏi và thậm chí những anh chị đã về Việt Nam muốn sang lại cũng hỏi. Vì vậy, để các bạn hiểu về tình trạng mình đang nằm ở đâu tôi xin đưa ra một số thông tin mà tôi được biết. I) Các điều kiện để được làm thẻ định cư có thời hạn và vĩnh viễn: a) Những người đã sống và làm việc học tập tại lãnh thổ...