thơ Vũ Đức Trường rss thơ Vũ Đức Trường
[Thơ Đức Trường] Về chăm mẹ

Tin mẹ đau lòng con như tan nát Con kịp về cho mẹ vào bệnh viện Hùng Vương Bệnh mẹ nặng lòng con đau xót Việc cứu mẹ con đã đặt lên hàng đầu Đến ngày kia cha mẹ không còn nữa Tình mẫu tứ con nhận lấy ở đâu? Thương mẹ lắm cả bố cũng vậy Dù các con có cố gắng thể nào? Nhưng không thể trả hết nghĩa tình của mẹ Hơn 10 ngày mẹ trong phòng hồi sức Ăn, thở, ngủ đều...