tết cổ truyền rss tết cổ truyền
[Video] Tiết mục “Ba quan” của đoàn Odessa trong buổi đón tết cổ truyền tại thủ đô Kiev năm 2018

Đón tết cổ truyền của dân tộc tại thủ đô Kiev do đại sứ quán Việt Nam tổ chức, có nhiều các tiết mục của các hội Việt Nam từ Kiev, Kharocov, Odessa, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc tiết mục này của đoàn Odessa: https://www.youtube.com/watch?v=R47PzA7Yk1k Video: Lê Thị Huệ