tâm lý-tinh thần rss tâm lý-tinh thần

Hội đồng bộ trưởng đã xác nhận tính chất nghĩa vụ kiểm tra tâm lý-tinh thần của các công dân khi được tiếp nhận vào các cơ quan ngành ngoại giao theo sắc lệnh của bộ trưởng ngoại giao. Quy định này đã được thông qua tại phiên họp chính phủ hôm thứ 5. Theo nghị quyết của chính phủ, những người được tiếp nhận vào làm việc trong hệ thống công vụ ngoại giao cần phải trải...