qua biên giới rss qua biên giới

HĐBT đã có những thay đổi quy tắc cho những người là công dân Ukraina đi qua biên giới. TTX UNN lấy nguồn tin chính phủ cho biết. Nói riêng, chính phủ thông qua quyết định “Về sửa đổi Quỹ tắc công dân Ukraina đi qua biên giới quốc gia Ukraina”. HĐBT ủng hộ sửa đổi quy tắc liên quan tới trẻ em đi qua biên giới. Nói riêng, giấy phép cho trẻ đi qua biên giới có hiệu lực trong thời...