phó bí thư đảng ủy nước rss phó bí thư đảng ủy nước
Lời chia tay của đồng chí Nguyễn Phương Thảo gửi các Đ/C cán bộ Đảng viên con cộng đồng

Kính gửi các Đ/C cán bộ Đảng viên trong toàn Ukraina và bà con cộng đồng Nhân sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Ukraina, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên cũng như bà con cộng đồng người Việt ta tại Ukraina đã hỗ trợ, phối hợp cùng tôi trong công việc, cũng như chia sẻ cùng tôi và gia đình tôi mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc...