Phạm Bình Minh rss Phạm Bình Minh
kết Kế hoạch tham vấn giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam Ukraina giai đoạn 2018 2019

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2017. Sáng 6/9/2017, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin. Tại cuộc hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước. Bộ...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina

hận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2017. Sáng 6/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin. Tại cuộc hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước. Bộ trưởng Pavlo Klimkin đánh...