Onufriy rss Onufriy

Trưởng công tố tối cao Yuri Lutsenko thông báo rằng có thông tin cho biết về những cuộc khiêu khích trong những ngày tới ở Kyiv, và vì vậy bất kỳ hoạt động quần chúng nào trong thời gian tới đây cũng phải tổ chức cổng kiểm soát “dò tìm kim loại”. “Tôi không nghĩ chúng ta nên cấm điều gì đó, nhưng bất kỳ hành động nào trong thời gian tới cũng cần phải được tổ chức với...