nhà thờ ukraina rss nhà thờ ukraina
Nhà thờ Constantinopol thể không thừa nhận nhà thờ chính thống giáo Nga. Nhà thờ Nga phản ứng thế nào

Nhà thờ Đức cha toàn thế giới ở Constantinopol đề xuất nhà thờ Nga suy nghĩ về việc từ chối quyền tự chủ của mình. Đức cha toàn thế giới có thể hủy chế độ quyền tự chủ nhà thờ chính thống giáo Nga, nếu thấy cần thiết. Đại diện Nhà thờ Constantinopol giám mục Telminskiy Yov trả lời Đài BBC.  >>ВВС  Một lần nữa ông đánh giá rằng, chính Đức cha toàn thế giới về...

Chuyên gia Pozner: Cắt dứt quan hệ với Nhà thờ Konstantinopol Không chỉ ngu ngốc sai lầm của Nhà thờ Nga

Ông Vladimir Pozner là chủ tịch viện hàn lâm truyền hình Nga, một chuyên gia bình luận chính trị nổi tiếng đã đánh giá tiêu cực quyết định của Nhà thờ chính thống giáo Nga cắt đứt quan hệ với Nhà thờ mẹ Konstantinopol. Ông Pozner thông báo rằng, ông theo dõi rất sát tình hình xung quanh vấn đề cấp quyền tự chủ và độc lập cho Nhà thờ chính thống giáo Ukraina đức cha xứ Kyiv. Theo...