Nguyễn Văn Dần rss Nguyễn Văn Dần

Sinh ra và lớn lên tại một gia đình nghèo trên mảnh đất Thái Nguyên cằn cỗi, bố mẹ ngày càng già yếu, gia đình đông con, lớn lên anh phải đi nhập ngũ như bao nhiêu những thanh niên khác trong làng, nhưng cũng chính thời gian năm tháng vào quân đội ấy anh mới được quân đội cho ăn no, anh Dần cho biết: bởi gia đình anh quá nghèo, cho nên đến bữa ăn bà “chị cả” (Chị lớn tuổi nhất)...