Ngày hội áo thêu rss Ngày hội áo thêu

Trong Ngày Châu Âu ở Ukraina tổng thống Ukraina Poroashenko tuyên bố rằng Ukraina là quốc gia duy nhất bên ngoài Châu Âu kỷ niệm Ngày Châu Âu. “Ukraina là quốc gia duy nhất bên ngoài Châu Âu kỷ niệm ở cấp quốc gia Ngày Châu Âu. Ngày hôm nay bên cạnh tôi là các đại diện thanh niên quang vuinh của nước ta, những người vào năm 2013 đã đứng dậy trên quảng trường Độc lập (Maydan). Điều này...

Ngày áo thêu: loại áo thêu nào hay mua giá bao nhiêu

Dân Ukraina đang kỷ niệm Ngày áo thêu, Với ngày này nhu cầu áo thêu gia tăng, giá tăng lên tới 1,5 lần, đặc biệt áo thêu nam và trẻ em có hình thêu yêu nước bán chạy hơn cả. Các chuyên gia đánh giá nhu cầu cao do sự gia tăng trình độ tự nhận thức tính dân tộc trở nên phổ biến. Tự người Ukraina phàn nàn về giá cao của các hàng hóa dân tộc và phàn nàn khó có thể tự thêu lấy áo...