Ngày 27-12-2016 rss Ngày 27-12-2016

Buổi lễ thành công ngoài mong đợi, với 300 đại biểu là con,em, dâu,rể quê hương Vĩnh Phú tại Odessa về tề tựu tại nhà hàng Hương Sen, chúng tôi xin giới thiệu phóng sự ảnh số 1:     Mời các bạn theo dõi tiếp phóng sự ảnh số...