Ngân sách rss Ngân sách
1 2 3 7

Thủ tướng Ukraina Goncharuk thông báo đã nộp sự án luật ngân sách nhà nước cho năm 2020. Thủ tướng cũng nói rằng vào tháng 11 sẽ còn điều chỉnh trên cơ sở các dự báo mới dựa vào kết quả năm 2019. Theo lời thủ tướng chính phủ dự định từ năm sau thuế sẽ được giảm dần và làm cho nó bình đẳng giữa các tầng lớp người nộp thuế. Thủ tướng Goncharuk nói rằng, chính ohur hướng...

Kinh tế Ukraina đã thiết lập lỷ lục. Tại sao chẳng ai sung sướng?

Khối lượng GDP, tiến độ tăng trưởng, đà phát triển, tính riêng từng ngành, dự báo. Điều quan trọng nhất về kinh tế Ukraina đơn giản tối đa và rất trực quan. Một nửa ngành luyện kim của Ukraina - ngành cấp GDP lớn nhất nay nằm trên lãnh thổ vị chiếm đóng, đó là chưa kể tới ngành khai khoáng và cơ khí cũng bị chiếm đoạt... >> Cơ quan thống kê nhà nước phúc trình về khổi...

Ukraina đạt được mức tăng trưởng cao nhất trừ năm 2012, ngang với mức tăng trưởng kinh tế thế giới [Biểu đồ]

Giá trị tổng sản phẩm quốc nội của Ukraina (GDP) trong năm 2018 tăng 3,3% so với năm 2017. Cơ quan thống kê nhà nước cho hãng RBC biết. Theo đánh giá của cục thống kê nhà nước, GDP trung bình năm 2018 là 3558,7 tỉ Hrivnia, còn GDP tính cho đầu người là 84 190 Hrivnia. Cơ quan thống kê chú thích rằng, chỉ số tăng trưởng GDP theo quý trong năm 2018: Quý I – 3,3%; Quý II – 3,8%; Quý III –...

Cục ngân khố nhà nước: Phải khai báo thu nhập quà cáp trước ngày 1 tháng 5

Những người sống ở Ukraina cần khai báo thu nhập chưa thuế năm 2018. Việc khai báo cần phải thực hiện trước ngày 1 tháng 5, nếu không sẽ bị phạt từ 25 đến 50% số tiền thu nhập chưa khai báo. Cơ quan cục ngân khố nhà nước Ukraina thông báo. Người lãnh đạo phòng kiểm toán tài chính Rybalchenko cho báo “Sevodnya” biết như sau. Tất cả những ai cho thuê nhà cửa, làm các dịch vụ hoặc...

Thâm hụt ngân sách Ukraina trong tháng 1 quá cao, vượt mức 12 tỉ Hrivnia

Thâm hụt ngân sách nhà nước Ukraina trong tháng 1 năm 2019 do vay tín dụng trong nước. Bộ tài chính cho biết, trong tháng 1 năm 2019 ngân sách nhà nước bị thâm hụt 12,3 tỉ Hrivnia. Tiền chi thâm hụt nhờ thu hút tín dụng trong nước. Bộ tài chính đã bán trái phiếu nội bộ tổng giá trị 41,7 tỉ, kể cả bằng ngoại tệ - 587,4 triệu đô la và 33,3 triệu euro. “Chi ngân sách là 61,1 tỉ Hrivnia,...

Giá đô la Euro tụt xuống dưới ngưỡng tâm lý: Đô la về giá dưới 28uah. Dự báo

Ngày 6 tháng 12 NBU thiết lập giá chính thức cho đô la – 27,98uah; euro – 31,76uah; 10 rúp nga – 4,19ush. Như vậy so với giá ngày hôm qua đô la tụt giá 15 cô pếc, xuống dưới ngưỡng tâm lý – 28 ush. Như vậy giá đô la đã xuống dưới mức trước khi có cú nhảy vọt nhân ban bố tình trạnh có chiến tranh. Khi đó NBU cũng đã cảnh báo giá đô la tăng vọt không phải do nguyên nhân kinh tế...

Thủ tướng Groisman: “Năm 2019 sẽ không đơn giản cả về mặt kinh tế lẫn chính trị”

Ngày 22 tháng 11 thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman chào đón việc quốc hội thông qua ngân sách nhà nước cho năm 2019. Thủ tướng đánh giá rằng, việc thông qua tài liệu chính về tài chính nhà nước cho năm 2019 cho một khả năng không chỉ có bắt đầu một năm tài chính có kế hoạch mà còn gia tăng sự hợp tác theo các chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô của Phương Tây. Ngân sách nhà nước...

Tổng thu thuế quan của Ukraina đạt mức kỷ lục

Trong tháng mới đây thu thuế quan của Ukraina nộp ngân sách 35,6 tỉ Hrivnia. Tổng thu tính bình quân theo ngày trong tháng 10 đạt mức kỷ lục – 17,76 tỉ Hrivnia, mức lớn nhất trong năm 2018. Cơ quan cục ngân khố trực thuộc bộ tài chính Ukraina thông báo. Theo dữ liệu của cục ngân khố, so với tháng 10 năm 2017 chỉ số này tăng lên 23%, hay 333 triệu Hrivnia nhiều hơn, còn kể từ tháng 10 năm 2016...

Ngân sách Ukraina trong 9 tháng qua thặng 7,3 tỉ Hrivnia

Thặng dư ngân sách (Profisit) là khái niệm ngược lại với thâm hụt ngân sách (Defisit), nghĩa là, thặng dư là số tiền thu được nhiều hơn ngân sách quy định. Cơ quan kho bạc nhà nước Ukraina thông báo trên trang website chính thức rằng thặng dư ngân sách từ tháng 1 tới hết tháng 9 là 7,33 tỉ Hrivnia. Thặng dư quỹ chung của ngân sách trong kỳ 9 tháng là 11,38 tỉ Hrivnia, thâm hút quỹ đặc biệt...

Thủ tướng Groisman tuyên bố mức lương trung bình sẽ tăng lên, nợ nước ngoài sẽ giảm

Ukraina đang giảm dần số lượng nợ nước ngoài và trong vòng 5 năm dự định sẽ trở thành nền kinh tế “mạnh”, thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman tuyên bố trong phỏng vấn của TTX Ukrinform. >>"Укринформу". “Chúng tôi đã bắt đầu giảm nợ, chứ không phải tăng nợ. Gần đây đã thông qua chiến lược quản trị nợ nước ngoài của chính phủ. Kế hoạch tiên liệu giảm nợ tới...

1 2 3 7