lương tối thiểu rss lương tối thiểu
Lương bình quân Ukraina gia tăng đáng kể

Trong tháng 10 lương bình quân ở Ukraina đã tăng lên tới 9218 Hrivnia, nghĩa là tăng lên 24,9% so với tháng 10 năm 2017. Thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman viết thông báo trên trang Fb. >>Facebook. Theo lời thủ tướng, nguyên nhân của sự gia tăng lương bình quân là sự tăng trưởng ổn định nền kinh tế của Ukraina trong vòng 11 quý (ba năm) lại đây. Ông Groisman đánh giá rằng, “trong điều kiện...

NBU dự báo mức tăng lương bình quân trong năm 2019

NBU cho rằng, trong năm 2019 lương bình quân của người Ukraina sẽ gia tăng ở mức 16%. Mức tăng lương sẽ chậm lại ở 16% trong năm 2019 và 10% trong năm 2020. >>отчете НБУ. Theo dự báo của NBU, trong số đô thực tế người Ukraina sẽ nhìn thấy mức tăng ở 7% và 5% trong năm 2019 và năm 2020. Trong năm 2018 này lương bình quân tăng ở mức 25%. NBU cho rằng, các yếu tố chính ảnh hưởng...

Lương bình quân Ukraina đã tăng lên. Sẽ phạt người sử dụng lao động nếu trả lương chậm

Cục thống kê nhà nước đã báo cáo về việc gia tăng lương bình quân tính theo năm ở Ukraina. Lương bình quân của người làm việc theo biên chế ở Ukraina trong tháng 9 năm 2018 so với tháng 9 năm 2017 đã tăng lên 23% và đạt mức 9042 Hrivnia. >>Государственная служба статистики. Nếu so với tháng 8 năm 2018 thì lương trong tháng 9 cũng tăng lên được 0,7%. Lương thực tế...

Thủ tướng Groisman tuyên bố mức lương trung bình sẽ tăng lên, nợ nước ngoài sẽ giảm

Ukraina đang giảm dần số lượng nợ nước ngoài và trong vòng 5 năm dự định sẽ trở thành nền kinh tế “mạnh”, thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman tuyên bố trong phỏng vấn của TTX Ukrinform. >>"Укринформу". “Chúng tôi đã bắt đầu giảm nợ, chứ không phải tăng nợ. Gần đây đã thông qua chiến lược quản trị nợ nước ngoài của chính phủ. Kế hoạch tiên liệu giảm nợ tới...

Lương bình quân Ukraina đã tăng lên

Theo các dữ liệu của Cục thống kê nhà nước lương chính cao nhất là ở thủ đô Kyiv – 13 ngàn hrivnia. Lương bình quân ở Ukraina đã tăng lên. Hiện tại mức bình quân là 9 ngàn 141 Hrivnia. So với một năm về trước thì mức lương bình quân đã tăng lên 20% cao hơn, mức lương cao nhất vẫn là ở Kyiv – 13 ngàn Hrivnia. Tiến theo lương cũng tương đối cao ở tỉnh Dnipro và Donetsk. Lương bình quân...

Trong năm qua giá cả Ukraina tăng lên gần 14%

Lạm phát trong năm 2017 là 13,7%, riêng trong tháng 12 - 1%. Lạm phát ở Ukraina tháng 12 năm 2017 so với tháng 12 năm 2016 đã gia tăng tới 13,7% so với mức 12,4% trong năm 2016, cơ quan cục thống kê nhà nước Ukraina thông báo trên trang website. Lạm phát trong tháng 11 đã tăng nhanh hơn, đạt mức 1% so với 0,9% trong tháng 10.    Theo các dữ liệu thống kế, trong năm giá cả tăng lên nhiều nhất là tiền duy...

Mức nghèo Ukraina đã giảm trong năm 2017

Mức nghèo ở Ukraina trong năm 2017 theo các dữ liệu của viện xã hội học quốc tế đã giảm xuống từ 17% còn 12%. Phó giám đốc điều hành trung tâm KMIS Victoria Zakhozha thông báo. Theo lời bà Zakhozha từ năm 1994 đến 2017 mức nghèo ở Ukraina đã thay đổi. tình hình xấu nhất vào cuối những năm 1990. Vào năm 1998 có 52% người được khảo sát cho rằng họ hầu như là đói. Sau đó tình hình đã...

Mức lương bình quân tại các địa phương Ukraina như thế nào. Ba ngành lương cao nhất

Cơ quan cục thống kê nhà nước Ukraina đã công bố bảng chỉ số lương bình quân ở các địa phương của Ukraina trong tháng 11 năm 2017. Theo các dữ liệu của cơ quan thống kê mức lương lớn nhất theo truyền thống là ở thủ đô Kyiv – bình quân lương ở đây là 11,5 ngàn Hrivnia. Ở vị trí thứ 2 – lương ở tỉnh Donetsk – trên 8 ngàn Hrivnia. Lương bình quân ở mức 7,5 ngàn Hrivnia ở các...

Lương bình quân Ukraina trong năm 2017 gia tăng 38%

Lương bình quân ở Ukraina trong tháng 11 năm 2017 là 7 479 Hrivnia, nghĩa là đã tăng lên 2,3 lần so với lương tối thiểu, cơ quan cục thống kê nhà nước thông báo kết quả cuối năm. Kể từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 11 năm 2017 lương bình quân ở Ukraina gia tăng 38,3%. >>сообщили Lương bình quân tại các xí nghiệp, cơ quan và tổ chức trong tháng 11 năm 2017 là 7 479 Hrivnia, cao gấp 2,3 lần...

Ngân sách Ukraina cho năm 2018. Lương tối thiểu chế độ hội sẽ tăng lên

Lương tối thiểu kì vọng sẽ tăng lên từ 1 tháng 1 năm 2018 và tiền nộp quỹ hưu trí nhờ đó cũng tăng lên. Tuy nhiên điều này cũng làm tăng mức độ lạm phát như đã quan sát theeys trng năm 2017. HĐBT lập kế hoạch tăng lương trung bình lên 10%. Ngoài ra chính quyền cũng hứa trong năm mới mức thất nghiệp sẽ giảm tới mức 9,1 %9,3 kể từ mức 9,3% của năm 2017. >>влада...