kỷ niệm 29 năm. Làng Sen rss kỷ niệm 29 năm. Làng Sen

Ngay 23-6-2017, Lễ kỷ niệm 29 năm ngày những công nhân nhà mày giày da họ đặt chân đến thành phố Odessa theo hiệp định hợp tác lao động, năm nay là năm lẻ, nên anh chị em tổ chức gọn nhẹ theo thể thức buổi gặp mặt thường niên, họ đến đây gặp nhau tay bắt mặt mừng, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, trong đó có cả những thành công và vui buồn, hình như cái tên nhà máy giày da đã cho...