kế hoạch rss kế hoạch

Sau khi cuộc họp của bà con Làng Sen đã thông qua “Nghị quyết 10 việc cần làm ngay”, ban giám sát và ban quản trị Làng Sen lập kế hoạch và thời gian cụ thể thực hiện Nghị quyết và thông báo để bà con cùng theo dõi. 1) Về công tác bảo vệ - Đến ngày 30 -11 ban quản trị làm xong cửa xoay của lối đi bộ ngay cạnh Bốt bảo vệ và tổ chức làm Thẻ ra vào cho toàn bộ cư dân sống ở...

HĐBT Ukraina thông qua chiến lược tái thiết hòa bình trên lãnh thổ từng bị chiếm đóng

Kế hoạch bao gồm một số thành phần: hạ tầng cơ sở, dịch vụ xã hội, dọn sạch môi trường, kinh tế và an ninh xã hội. Chương trình do bộ trưởng chuyên ngành về lãnh thổ bị chiếm đóng Vadim Chernysh trình bày. Hình: Zhebritskiy, chủ tịch UBHC bán quân sự tỉnh Donetsk >> “Yếu tố cấu thành thứ nhất đó là hạ tầng cơ sở và các dịch vụ xã hội. Điều này có nghĩa rằng tái kiến...

Quyền chủ tịch UBHC tỉnh Kharcov Yulia Svetlichnaya trình bay kế hoạch phát triển địa phương

Quyền chủ tịch UBHC tỉnh Kharcov Yulia Svetlichnaya đã tiến hành tiết mục đầu tiên trên cương vị quyền chủ tịch UBHC tỉnh – Hội nghị chuyên môn của UBHC. Như phòng báo chí của UBHC tỉnh cho biết, tại Hội nghị chuyên môn đã tổng kết những kết quả ban đầu phát triển địa phương Kharcov của nửa năm đầu 2016 và xác định những nhiệm vụ trong thời gian tới. “Chúng tôi tiếp ục...

Summit NATO: Thông qua Kế hoạch tổ hợp ủng hộ Ukraina

Các thủ lĩnh các nước thành viên NATO đã thông qua "Kế hoạch tổ hợp ủng hộ Ukraina" (KPP). PV thường trú TTX Unian đưa tin từ Warsawa cho biết các nước thành viên NATO đã ký Kế hoạch tổ hợp ủng hộ Ukraina và đã có tuyên bố chung tại Summit NATO-Ukraina. "Như trong KPP nói, chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ tiếp tục cùng nhau làm việc để tiến lên và thực hiện các cuộc cải cách chiến lược....

Kế hoạch Groysman: Bán hàng ngàn nghiệp nhà nước, cải cách thuế vụ, hỗ trợ nông dân

Thủ tướng Ukraina Vladimir Groysman ngày hôm qua đã trình kế hoạch đầy đủ của các hành động của chính phủ mà ông lãnh đạo tới năm 2017. Những điểm chính: cải cách thuế vụ, y tế và hỗ trợ nông thôn. Kế hoạch sẽ được thông qua lần cuối vào ngày 26 tháng 5. Quyết sách. Nhiệm vụ chính đối với chính phủ là thiết lập sự ổn định kinh tế vĩ mô bằng cách tiến hành một số cải...

Kế hoạch HĐBT Ukraina: Đất hầm mỏ trong 10 giải pháp chính

HĐBT Ukraina nói về công tác của mình. Nói chung là dựa vào các chuyên gia để thực hiện các ý tưởng. Chính phủ đã thông qua kế hoạch làm việc cho năm 2016. Tuy nhiên tài liệu dự định cho cả triển vọng năn năm. Thư ký HĐBT Lisitskiy: “Nó được thông qua sau báo cáo của chính phủ và được ký duyệt bởi quốc hội”. Theo lời ông Lisitskiy kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ năm 2015, bởi vì...