Hội ĐH Hà Nam Ninh KiEv rss Hội ĐH Hà Nam Ninh KiEv
[Ảnh] Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 của Hội Nam Ninh tại thành phố Kiev-Ukraina thành công tốt đẹp

Hội Đồng Hương Hà Nam Ninh tại thành phố Kiev được thành lập ngày 27-10-2014, đến nay đã tròn ba năm, theo qui định của điều lệ hội, nhằm tổng kết công tác của hội sau ba năm hoạt động và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2017-2020 và bầu ra BCH mới. Ngày mùng 6-11-2017, ban chấp hành hội Đồng hương Hà Nam Ninh tại thủ đô Kiev đã tiến hành đại hội, tới dự có đông...