hộ chiếu nga rss hộ chiếu nga

Tại tỉnh Poltava một đại biểu Hội đồng huyện Lohvitskiy thuộc phái Batkivschina, ông Petro Cherniy đã bị cảnh sát phát hiện có Hộ chiếu công dân LB Nga. Ông Anton Geraschenko thông báo trên trang Fb. “Cảnh sát đã ngạc nhiên khi phát hiện đại biểu nhân dân Hội đồng huyện thuộc phái Batkivschina, ông Petro Cherniy lại có cả Hộ chiếu LB Nga khi lục soát người này. Hộ chiếu được cấp vào năm...

Thị trưởng Odessa Trukhanov hộ chiếu Nga. Ông Firsov công bố bằng chứng

Sở an ninh Ukraina ở tỉnh Odessa tuyên bố rằng thị trưởng tp Odessa không có hộ chiếu nga. Có vẻ như ông ta đã tham gia cuộc thẩm cung về vấn đề này và từ chối tất cả và điều đó là cơ sở cho tuyên bố của cơ quan SBU. Quả thật tôi “khâm phục” công tác của SBU, - đại biểu nhân dân Firsov viết. Thật không tình cờ mà các tích cực viên muốn đuổi cổ trưởng công tố và lãnh...