hạn chế hộ chiếu ngoại giao rss hạn chế hộ chiếu ngoại giao

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã hủy bỏ trên 10 sắc lệnh khuyến nghị cấp hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, đã ký luật mới “về hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ Ukraina”. Theo tài liệu này, danh sách người nhận hộ chiếu ngoại giao bị hạn chế rất nhiều. Nói riêng những người được cấp hộ chiếu ngoại giao là tổng thống, chủ tịch quốc hội, thủ...