giao lưu bóng đá Mi Ni rss giao lưu bóng đá Mi Ni

Hội đồng hương Bắc miền Trung trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành hội, hội đã hoạt động tích cực, làm được rất nhiều việc thiết thực và phát huy tốt phong trào đoàn kết xây dựng hội. Hướng tới  kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02-09. Ban chấp hành hội ĐH Bắc Miền Trung đứng ra tổ chức giải bóng đá mini (Nam), đây cũng là một trong những hoạt...