giải mở rộng lần thứ 3 rss giải mở rộng lần thứ 3

1 – Mục đích, ý nghĩa:  Để chào mừng Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12. Nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau đồng thời tăng cường và thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng bàn, nâng cao tinh thần luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe và lối sống lành mạnh trong cộng đồng người Việt Nam tại T.P Odessa. CLB tổ chức ‘’Giải vô địch bóng bàn mở rộng T.P...