dư ngân sách rss dư ngân sách
Tiền ngân sách chưa dùng tới của Ukraina sẽ được cất giữ bằng đồng đô la

Tiền dư chưa dùng tới sẽ được để trên tài khoản bằng ngoại tệ. Quyết định được chính phủ thông qua ngày 11 tháng 1 năm 2018. Nói riêng, HĐBT đã thoongq au quyết định “về thay ffooir mục số 6 của Trận tự gửi tiền ngân sách trên các tài khoản của kho bạc nhà nước và tiền trên các tài khoản ngoại tệ của ngân sách nhà nước”. Những sự thay đổi tiên liệu tạm thời bố trí...