dự báo tăng trưởng rss dự báo tăng trưởng

Theo bộ phát triển kinh tế và thương mại (MERT) hệ thống tiền lương lĩnh vực công vụ ở Ukraina sẽ được cải cách. Trong năm 2019-2021 lương có xét tới lạm phát sẽ gia tăng 6,4%,  MERT dự báo. >> прогнозе Mức lương tối thiểu cũng được giả thiết sẽ tăng lên trong giai đoạn này. “Nói chung trong triển vọng gần sựu gia tăng tiền lương bình quân trong năm 2021 sẽ ở mức 12...

Bộ phát triển kinh tế thương mại dự báo tỉ giá đồng nội tệ Ukraina so với đô la vào cuối năm 2018

Bộ phát triển kinh tế và thương mại Ukraina (MERT) dự báo tỉ giá đồng nội tệ so với đô la vào cuối năm 2018, theo đó vào cuối năm 2018 giá đô la sẽ là 28,5 ush/usd. MERT đã làm dự báo cho ba năm liên tục 2019 -2021 và công bố trên website. Theo tài liệu này, MERT kì vọng tỉ giá hối đoái đồng Hrivnia so với đồng đô la vào cuối năm 2018 là 28,5 uah/usd (+/- 1). Đồng thời theo kịch bản...