đại hội đảng MTND rss đại hội đảng MTND

Cựu thủ tướng, thủ lĩnh đảng “Mặt trận nhân dân” Arseny Yatsenyuk tuyên bố đảng Mặt trận nhân dân của ông tiến hành đại hội kín. Báo “Lb.ua” đưa tin từ nơi diễn ra đại hội ở Kyiv. Các đại biểu dự đại hội đã nghe báo cáo của lãnh đạo về những công việc đã làm và thông qua Nghị quyết về các kế hoạch trong tương lai. Trong báo cáo, MTND dự định sẽ tham gia tranh cử...