comic-group kv.95 rss comic-group kv.95

Nhóm Comic show (hài) Kvartal-95 đã buộc khan giả đứng dậy hát với hàng nước mắt khi hát bài hát tự biên nhắc tới tp Donetsk và tp Yalta. Video bài hát này được công bố trên trang Fb của nhóm. Những người tham gia Nhóm show hài “Kvartal-95” (khu phố 95) gồm Vladimir Zelenskiy, Evgeny Kosevoi, Elena Kravets và những diễn viên khác đã hát với nội dung về những điều lưu luyến về quá khứ trong...