Cờ bác tại Odessa rss Cờ bác tại Odessa
Tệ nạn cờ bạc trong người Việt tại Odessa đã đến mức “báo động đỏ”?

Nếu nhìn và đánh giá cộng đồng vào các lễ hội, các buổi biểu diễn văn nghệ, các buổi liên hoan thì không thể thấy hết những nội tạng và khuynh hướng đang phát triển tiêu cực trái chiều bên trong của một cộng đồng lành mạnh. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thì trường đồng thời cũng mang theo nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức, một trong những thách thức đó...