chủ tịch kim rss chủ tịch kim

Trong bằng video kéo dài 4 phút ông Trump và chủ tịch Kim là những nhân vật làm thay đổi bộ mặt đất nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố trên Twitter videoclip  này, theo lời ông là đã cho chủ tịch Kim xem ở Singapor hôm 12 tháng 6. Bawngb video cũng được công bố trên website của Nhà Trắng. Băng video có tên: “Câu chuyện về một cơ hội”, là cuốn băng mà tôi đã cho chủ tịch...