chợ ảm đạm rss chợ ảm đạm

Tại Ukraina, hàng năm cứ đến mùa đông thì kinh chợ coi như ảm đạm, chỉ những ai bán các mặt hàng áo ấm (Cút Ka) thì có thu nhập, còn các mặt hàng khác coi như không có hiệu quả. Tuy nhiên thời tiết ấm dần lên kinh tế chợ có vẻ như khởi sắc. Báo người Việt Ukraina xin giới thiệu một phóng sự ghi lại tại chợ cây số 7 Odessa: https://www.youtube.com/watch?v=BcdrwYVneM0   Quay phim:...