chế tìa khủng chống nga rss chế tìa khủng chống nga

Đây là những lệnh cấm xuất khẩu vào Nga các hàng hóa có thể liên quan tới an ninh quốc gia. Nếu trong vòng 3 tháng sau đó Moskva không cung cấp sự bảo đảm rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí hóa học, và không đồng ý cho phép các chuyên gia quốc tế tới thanh sát các xí nghiệp sản xuất vũ khí hóa học thì Nga sẽ chờ đợi làn song chế tài tiếp theo. Nói riêng là có cả lệnh cấm hãng hàng...