cần thống nhất về trang trí rss cần thống nhất về trang trí

Cộng đồng người Việt ở Ukraina hình thành cộng đồng lớn có từ gần 30 năm nay, mọi phong trào đã được hoạt động tích cực và đúng hướng, tuy nhiên về tổng thể còn nhiều những thiếu sót, hay còn gọi là các tiểu tiết khi trang trí có hình ảnh bác Hồ và cờ tổ quốc. Báo người Việt Ukraina xin giới thiệu một số hình ảnh trang trí không đúng và một số hình ảnh trang trí đúng để...