Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin rss Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin
kết Kế hoạch tham vấn giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam Ukraina giai đoạn 2018 2019

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2017. Sáng 6/9/2017, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin. Tại cuộc hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước. Bộ...