bắt thứ trưởng rss bắt thứ trưởng
Bắt thứ trưởng bộ quốc phòng Pavlovskiy tội tham nhũng.

Văn phòng chống tham nhũng quốc gia NABU ngày 11 tháng 10 đã bắt giữ thứ trưởng bộ quốc phòng Ukraina, giam đốc vụ mua sắm công và cung cấp hậu cần quân đội của bộ quôc phòng Ukraina Pavlovskiy. Cơ quan báo chí của Văn phòng chống tham nhũng quốc gia thông báo. Họ bị nghi án tham nhũng số lượng lớn trong các thương vụ mua sắm công của bộ quốc phòng. Trong khi đó Báo Lb.ua đưa tin rằng,...